Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Vítáme Vás.

 Uvítáme také Vaše podněty k naší činnosti.

Aktuální dění můžete proto okomentovat svým názorem přímo na těchto stránkách pod jednotlivými příspěvky.

Vážíme si všech rozumných a dobře míněných příspěvků.

 

Kdo jsme:

 OSANN, z.s. je nevládní, neziskový, nepolitický a nezávislý spolek, sdružující členy bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání či politického přesvědčení.

Vznik OSANN je datován již v létě 2009 

Co nás spojuje?

Nemáme rádi nudu! Snažíme se proto svůj volný čas věnovat v co možná nejvyšší míře účelným a smysluplným činnostem – byť se vesměs jedná o formy odpočinku. Dalo by se bez nadsázky říci, že toto smýšlení je pro nás jakousi životní filosofií. V tomto kontextu se zdá býti přímo „svatou pravdou“ okřídlené heslo: “kdo si hraje, nezlobí“. Platí pro lidské bytosti všech věkových kategorií a to bez výjimky.

Protože bychom v tomto duchu rádi ovlivnili také své děti a následně i děti našich dětí, snažíme se nalézt více času ve svém všedním životě, který bychom mohli věnovat společným aktivitám s našimi dětmi. A protože kolem nás vidíme, že s ušetřením volného času pro tyto účely to nikdo nemá jednoduché (ani my nejsme výjimkou) a rádi bychom našli lidičky podobného smýšlení, po dlouhém debatování na toto téma jsme se rozhodli, dát našemu snažení konkrétnější a organizovaný rámec a sdružit takto více lidí, kteří mají podobný náhled na trávení volného času svého a svých dětí, jako my, naši přátelé a známí.

 
Naším zájmem není snaha o pořádání nějakých masových akcí, nýbrž snaha o pohodové využití volného času společně s úzkým kruhem lidí podobného smýšlení a usnadnění podobných cílů rozumným a slušným lidem z našeho okolí, jimž v běžném životě různé překážky v podobných aktivitách brání. Všichni členové OSANN, vykonávají své aktivity a povinnosti neziskově a tedy bez nároku na finanční ohodnocení. Každý z nás, se živí zcela jinou činností, než jaká připadá v úvahu u OSANN. Zastáváme totiž společný názor, že jakmile se podobné činnosti začnou podřizovat diktátu peněz, nezřídka upadá jejich morální úroveň, nutně dojde k posunu priorit jiným směrem a dochází ke ztrátě určitého, těžko popsatelného druhu svobody, která je pro podobnou činnost zcela nezbytná. A to rozhodně nechceme.
 

Pokud máte zájem, přečtěte si znění stanov OSANN, kde je téměř vše, co již zde bylo psáno, uvedeno úřední řečí.

 

A ještě krátce o tom, co bylo před OSANN:

Zakládající členové spolku OSANN fungovali a doposud souběžně někteří aktivně fungují při základních školách, nebo v jiných organizačních uskupeních, jejichž hlavním zájmem jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže. Především se jedná o Pionýr-159.PS; Junák-133. oddíl; SHM Uhříněves; AQUA Týnec; ZŠ Čakovice; ZŠ Uhříněves; SDH Krhanice, SRPDŠ při ZŠ Krhanice. Někteří z členů mají doslova letité zkušenosti z celoroční práce s dětmi i letních nebo zimních táborů, historicky se jedná o více jak 20 let činnosti u nejstarších členů pod hlavičkou jiných organizací. Není naším záměrem, orientovat se na to, co bylo, přesto zde uvedeme odkazy na několik akcí z poslední doby, aby měl každý zájemce nebo rodič možnost posoudit rozsah a směr naší činnosti.