Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro zájemce starší 15-ti let věku
Vítáme zájemce o členství v OSANN. Nejprve si prosím prostudujte stanovy sdružení. V případě nejasností kontaktujte některého z členů rady. Členství ve sdružení je dobrovolné a zakládá členům nárok na konkrétní práva, ale především znamená spoustu starostí a povinností. Pokud máte zájem stát se členem sdružení, vězte, že stojíme o plnocenné členy, tedy takové, kteří jsou ochotni a schopni práce s dětmi, kteří k tomu mají alespoň naprosto základní kvalifikační, znalostní, nebo zkušenostní předpoklady, nebo je získají před schválením členství.  Jste-li slušného a nekonfliktního jednání, máte-li kladný vztah k dětem a pokud nemáte příliš daleko od slov k činům, pak Vás uvítáme s otevřenou náručí. Předpokladem plnocenné činnosti ve sdružení OSANN – byť je ryze dobrovolná, je především ochota a schopnost věnovat se dostatečně a efektivně zvolené nebo svěřené činnosti, což je někdy, tak trochu řehole. Odměnou Vám budou úsměvy na tvářích dětí, pocit z dobře vykonané práce a snad také dobrý pocit sounáležitosti s lidmi podobného smýšlení a zájmů v dobré partě lidí různého věku – která, jak plně doufáme, se záhy zformuje.
Pokud Vás obsah předchozí ho odstavce neodradil, jste na dobré cestě. Vlastní rukou na obyčejný kus papíru napište stručnou žádost o členství v OSANN, uveďte na sebe kontakty a žádost podepište. Můžete též stručně charakterizovat Vaše  konkrétní cíle ve sdružení, uvést vlastní nápady apod. (není podmínkou). U mladších 18-Ti let věku musí být žádost o přijetí podepsaná rodiči, nebo zákonnými zástupci. Źádost je možné stáhnout i zde: https://osann.estranky.cz/archiv/uploaded/4, nebo v sekci dokumenty a vyplnit.
Podáním přihlášky kterémukoliv členu rady sdružení se stáváte členem – čekatelem a bude od Vás očekáváno stejné nasazení jako od plnoprávného řádného člena. Na nejbližší schůzi rady sdružení proběhne hlasování o Vašem případném přijetí za řádného člena.
 
Pro zájemce mladší 15-ti let věku
Členství je dobrovolné a znamená přizpůsobení se stanovám OSANN a pravidlům platným pro všechny řádné členy. Děti – členové OSANN, mají příležitost zažít spoustu netradičních zážitků, naučit se spoustu potřebných a praktických dovedností a zažít také spoustu zábavy a legrace s ostatními. Nicméně i na dětské členy sdružení se vztahují pravidla a povinnosti vycházející ze stanov OSANN a platných pravidel sdružení. Základní povinností je uposlechnout pokynů vedoucích, na schůzky nebo akce chodit včas a případnou nepřítomnost vždy vhodným způsobem omluvit.

Pokud se chceš stát členem a zažít s námi nějaká dobrodružství, pak neváhej, napiš žádost o přijetí za člena stejně jako to činí dospělí a odevzdej jí vhodným způsobem někomu z rady sdružení. V každém případě musí být žádost o přijetí podepsaná rodiči, nebo zákonnými zástupci. Dětem, kteří ještě neumí psát, jistě rodiče s vyplněním přihlášky pomohou.

 

Členské příspěvky
Povinnost platby ročních členských příspěvků je zakotvena ve stanovách sdružení a týká se každého řádného člena. Členské příspěvky platí noví členové dnem přijetí za člena a stávající členové nejpozději ke dni 20.1. na právě běžící kalendářní rok. Zaplacené členské příspěvky budou použity především na vykrytí  drobných administrativních výdajů sdružení. Rada sdružení momentálně jedná s pojišťovnami o možnosti úrazového pojištění členů při společných akcích a dále o pojištění, kryjícím odpovědnost za újmu způsobenou neúmyslně třetím osobám na zdraví nebo majetku. Pokud se nám do konce roku 2009, resp. do 15.1.2010 povedou dohodnout pojistné podmínky, pak uzavřeme s vybranou pojišťovnou smlouvu, členové budou tím pádem pojištění automaticky a i tento výdaj bude uhrazen z členských příspěvků, jejichž výše tomu bude uzpůsobena. Členské příspěvky budou placeny jednorázově, tedy v jedné splátce, v hotovosti, hospodáři sdružení. V případě vystoupení člena ze družení před koncem daného kalendářního roku, je již uhrazený členský příspěvek nevratný. Pokud se nový zájemce o členství stane členem například v druhé polovině kalendářního roku, nelze výši příspěvku snižovat a zohledňovat poměrný čas jeho členství.  
 
Prozatím rada sdružení navrhla a valná hromada na řádném zasedání odsouhlasila následující výši členských příspěvků pro rok 2010.
děti a mládež do 15-ti let                             250,- Kč
mládež nad 15 let a dospělí                        500,- Kč

Pokud tato výše nepokryje pojištění, navrhne rada sdružení zvýšení členských poplatků co nejdříve a zde Vás o tom následně budeme informovat.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis 5mg online uk

(Gaskelm, 2. 5. 2021 13:45)

<a href=https://vskamagrav.com/>kamagra gold 100mg review

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(MashaCok, 13. 12. 2017 9:28)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

nový člen

(Eva Peterová, 3. 7. 2017 16:53)

Dobrý den, mohl by se syn zapojit do kroužku? Nyní 12 let, bydliště Městečko U Poříčí nad Sázavou. Do Krhanic by musel zřejmě dojet vlakem. Kdy se prosím konají schůzky? Děkuji Eva Peterová (petereva@seznam.cz).

doplňuji

(Mirek, 3. 1. 2011 19:54)

chybička se vloudila, datum měl být takto: od 17.7. do 30.7. 2011

letní tábor 2011

(Lydie Holinková, 16. 12. 2010 12:03)

Milý Mirku Svěráku,
ráda bych se jménem vašich letošních táborníků Matouše, Kačky, Káji, Šárky a Míši zeptala, zda mohou s táborem počítat i příští rok a zhruba v jaké termínu /opět přelom července a srpna/?
Jinak přejeme Vám, Vaší rodině i celému Osannu krásné klidné svátky a dobrý rok 2011,
Holinkovi, Praha - koloděje

Re: letní tábor 2011

(Mirek, 3. 1. 2011 19:16)

Dobrý den Lydie,
tábor plánujeme na druhou polovinu července, pravděpodobně od . Cca v polovině února snad budou připravené přihlášky, takže budete mezi prvními obeslanými. Za přání ze všechny v OSANN děkuji a ex -post přeji také, zejména hodně klidu, zdraví a pohody v celém roce následujícím. AHoj Mirek